Υπηρεσίες UAV

Οι εφαρμογές των UAVs είναι κυριολεκτικά ατελείωτες σε κάθε δυνατή έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πολύ ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω, τις οποίες, σε συνδυασμό με πολλές άλλες, προσφέρει το εξειδικευμένο προσωπικό της MindCore:


 • Αεροφωτογράφιση και αεροβιντεοσκόπηση παντός είδους για επαγγελματική ή ερασιτεχνική χρήση
 • P1000703Χαρτογράφηση και φωτογραμμετρία
 • Έλεγχος ασφαλείας
 • Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως πλημμυρών, κατολισθήσεων, πυρκαγιών
 • Συμβολή στον εντοπισμό και την εκτίμηση του εύρους ατυχημάτων
 • Συμβολή σε αποστολές έρευνας και διάσωσης
 • Έλεγχος υψικαμίνων, αγωγών, κεραιών, ενσυρμάτων δικτύων κ.ά.
 • Έλεγχος αγροτικών εκτάσεων
 • Συλλογή δεδομένων
 • Αρχαιολογικές επιφανειακές έρευνες πεδίου
 • Ανίχνευση λαθρανασκαφών
 • Εντοπισμός άγριας πανίδας
 • Ανίχνευση λαθροθηρίας
 • Ανίχνευση χώρων παράνομης υγειονομικής ταφής
 • Ανίχνευση καταπατηθέντων δασικών εκτάσεων