Συστήματα Αυτοματισμού

Electronics360_Proportional_control_Fig_1Ο αυτοματισμός αποτελεί την χρήση διαφόρων συστημάτων ελέγχου για τη λειτουργία εξοπλισμού με σκοπό την μηδαμινή ή μειωμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Στοχεύει, επομένως, στην μείωση του ανθρωπίνου μόχθου, αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας της παραγόμενης εργασίας. Ο αυτοματισμός έχει επιτευχθεί με διάφορα μέσα, όπως μηχανικά, υδραυλικά, πνευματικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά, συχνά σε συνδυασμό περισσοτέρων του ενός μέσων. Οι εφαρμογές που βρίσκει ο αυτοματισμός, από την λειτουργία αεροπλάνων, πλοίων και μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, έως την καθημερινότητα του απλού ανθρώπου και το πλήθος των αυτοματοποιημένων συσκευών που τον περιστοιχίζουν, είναι στην κυριολεξία άπειρες και η απουσία τους θα άλλαζε σε τρομακτικό βαθμό τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η MindCore ειδικεύεται στον αυτοματισμό, δραστηριοποιούμενη σε όλο το φάσμα των εφαρμογών που αυτός μπορεί να βρει, τόσο σε μαζικοποιημένη βιομηχανική χρήση όσο και στην απλή καθημερινότητα του ιδιώτη. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί αυτοματισμού μας αναλαμβάνουν την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, αλλά και προσαρμόζουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματά μας στις εκάστοτε απαιτήσεις και ιδιαίτερες ανάγκες που θα προκύψουν, κατόπιν παραγγελίας. Αν και οι παραλλαγές που μπορεί να προκύψουν είναι αρκετές, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά ορισμένα από τα έτοιμα συστήματα αυτοματισμού της MindCore, τα οποία, φυσικά, μπορούν να προσαρμοσθούν στις όποιες εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ανάγκες.

Αυτόματο σύστημα επίβλεψης χώρου με χρήση UAV:

DSC_0008Πρόκειται για ένα σύστημα απομακρυσμένης  επίβλεψης χώρου  με την χρήση μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος. Το σύστημα προγραμματίζεται δίνοντας του προκαθορισμένα σημεία γεωγραφικών συντεταγμένων από σημεία ενδιαφέροντος και μπορεί να εκτελέσει έναν έλεγχο πετώντας πάνω από αυτά τα σημεία και στέλνοντάς μας πληροφορίες και δεδομένα που θα συλλέξει σε πραγματικό χρόνο (πχ εικόνα από τα σημεία ενδιαφέροντος ημέρα και νύχτα). Η ενεργοποίηση του συστήματος μπορεί να γίνει από απόσταση ή σε συγκεκριμένες ώρες. Η πτήση γίνεται αυτόνομα χωρίς να χρειάζεται χειριστής και τα δεδομένα καταχωρούνται σε σύστημα συλλογής δεδομένων που με τη σειρά του μπορεί να τα διοχετεύσει σε κάποιο δίκτυο υπολογιστών ώστε να μπορούν να προωθηθούν σε απομακρυσμένα σημεία. Η ανάγκη για ανθρώπινη βοήθεια έχει περιοριστεί στο να ενεργοποιήσει κάποιος το σύστημα δίνοντας μια απλή εντολή και στο να περισυλλέξει κάποιος το σκάφος από το προκαθορισμένο σημείο προσγείωσης μετά το πέρας της αποστολής. Οι προδιαγραφές του συστήματος όπως: χρόνος πτήσης, εμβέλεια, καιρικές συνθήκες, εξαρτώνται από τις ανάγκες και τον τελικό σχεδιασμό και μπορούν να διαμορφωθούν ανά περίπτωση. Μελλοντικός μας στόχος στην MindCore είναι η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος ώστε η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση να είναι μηδενική. 

Σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας μέσω GSM:

Σύστημα αυτοματισμού που έχει την δυνατότητα να ελέγχει και να επιβλέπει χώρους στους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα σταθερής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας και να μας ενημερώνει μέσω συστήματος που χρησιμοποιεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GSM). Κάποιοι από τους ελέγχους που μπορεί να πραγματοποιήσει είναι οι εξής: Έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας, κίνησης, ομαλής λειτουργίας συσκευών/μηχανημάτων, διακοπής ή ανωμαλίας της ηλεκτρικής τάσης της εγκατάστασης κ.ά.. Υπάρχει και η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, δηλαδή να δώσουμε εμείς κάποιες εντολές στο σύστημα από το τηλέφωνό μας και να ενεργοποιηθούν κάποιες λειτουργίες στο σύστημά μας(πχ να ανοίξουμε κάποιο διακόπτη ή να τερματίσουμε τη λειτουργία κάποιου μηχανήματος). Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες βιομηχανικού περιβάλλοντος (σκόνη, υγρασία κτλ) και χρησιμοποιεί εφεδρική μπαταρία ως αδιάλειπτη πηγή ενέργειας, ώστε να μην επηρεάζεται από διακοπές της ηλεκτρικής τάσης που τυχών να παρουσιαστούν στην εγκατάσταση. 

Σύστημα ασφαλείας και ειδοποίησης:

Σύστημα αυτοματισμού που πραγματοποιεί έλεγχο των ανοιγμάτων ενός κτηρίου (θύρες, παράθυρα) με την χρήση μαγνητικών επαφών και αισθητήρων κίνησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του χώρου, μπορεί να εκδηλώσει συναγερμό μέσω σειρήνας ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων ανά περίπτωση και ταυτόχρονα να μας ειδοποιήσει σε προκαθορισμένα τηλέφωνα που θα έχουμε προγραμματίσει. Το σύστημα χρησιμοποιεί GSM, που σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη σταθερής τηλεφωνικής γραμμής. Χρησιμοποιεί εφεδρική μπαταρία ως  αδιάλειπτη πηγή ενέργειας και έτσι δεν επηρεάζεται από διακοπές ή ανωμαλίες στην ηλεκτρική τάση του δικτύου. Είναι ιδιαίτερα απλό στην χρήση του και αρκετά πιο οικονομικό από την αγορά και εγκατάσταση ενός πλήρους πακέτου συστήματος ασφαλείας. Ιδανικό για εξοχικές κατοικίες, αποθήκες, απομακρυσμένα κτίρια και γενικά σε μέρη που η ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.