Η Εταιρεία

Η MindCore, μια νεοσύστατη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, ειδικεύεται σε κάθε έκφανση του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων και του αυτοματισμού. Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, πρωτοτυποποίηση και παραγωγή ηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων, λογισμικού και μη επανδρωμένων ιπταμένων οχημάτων (Unmaned Aerial Vehicles – UAVs), καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με αυτά, όπως η αεροφωτογράφιση.

Ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2014 από τον μηχανικό αυτοματισμού Γεώργιο Παπαβασιλείου με πολύ συγκεκριμένους στόχους και όραμα: την συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση στην Ελλάδα του αυτοματισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Παρ’ ότι πρόκειται για έναν κλάδο που δυστυχώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο στην χώρα μας, οι εφαρμογές που μπορεί να βρει είναι πολυάριθμες και πολυεπίπεδες, προσφέροντας πρακτικές λύσεις σε καθημερινά, και μη, προβλήματα. Στην πλήρωση αυτού του κενού προσδοκεί να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις η MindCore.

Πολύ γρήγορα πλαισιώθηκε από μια ομάδα εξαιρετικών συνεργατών, από ειδικευμένους μηχανικούς αυτοματισμού και προγραμματιστές έως επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ικανούς να εγγυηθούν σε κάθε αναληφθείσα εργασία την επίτευξη και διατήρηση των υψηλών προτύπων που έχει θέσει η MindCore. Το ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα, που περιλαμβάνει και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, αποτελείται από έναν συνδυασμό πολύπειρων ερευνητών,  και νεαρών επιστημόνων με όραμα, ζήλο και όρεξη για συνεχή βελτίωση και εξειδίκευση. Η συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες αποτελεί ένα επιπλέον εχέγγυο για το επιστημονικά άρτιο αποτέλεσμα στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η MindCore δραστηριοποιείται σε κάθε πεδίο του αυτοματισμού και της ηλεκτρονικής. Η έρευνα και ο σχεδιασμός, η πρωτοτυποποίηση και ανάπτυξη και, τέλος, η παραγωγή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων, καθώς και του λογισμικού τους, είναι τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε ήδη με μεγάλη επιτυχία. H ενασχόλησή μας στον κλάδο είναι πολυποίκιλη και πολυσχιδής, πάντα με το εχέγγυο της ποιότητας που χαρακτηρίζει την MindCore.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στον τομέα των μη επανδρωμένων οχημάτων, των γνωστών UAVs ή drones, όπου και πρωτοπορούμε στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένα συστήματα που προγραμματίζονται και παράγονται από την MindCore, προσφέρουμε μία ποιοτική, ανταγωνιστική και, κυρίως, ελληνική λύση για κάθε είδους ανάγκη, έναντι του εσμού των υπερτιμημένων και υπερεκτιμημένων αντιστοίχων συστημάτων των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, που κατακλύζουν την αγορά, συχνά με αμφίβολα αποτελέσματα. Η MindCore, εκτός από έτοιμα συστήματα UAV, προσφέρει και παροχή υπηρεσιών παντός είδους, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες, από πεπειραμένους πιλότους και φωτογράφους.