Ηλεκτρονικά & Ενσωματωμένα Συστήματα

EmbeddedSystemΗ MindCore αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη και την παραγωγή οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικού και ενσωματωμένου συστήματος, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) και την συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τους έως τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών και την παραγωγή του απαιτούμενου λογισμικού.

Αν και ο τομέας των ηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων μπορεί να βρει κατά κυριολεξία άπειρες εφαρμογές και παρ’ όλο που υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην δυνατότητα παραγωγής συστημάτων κατά παραγγελία, πολύ ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω ορισμένα από τα συστήματα που παράγει η MindCore.

Γεννήτρια συχνοτήτων:

Σύστημα με δυνατότητα να παράγει ταυτόχρονα ημιτονοειδείς και τετραγωνικούς παλμούς, ορθούς και ανάστροφους, με ακρίβεια Hertz και με εύρος από 1 Hz έως 40 MHz με ελάχιστη αρμονική παραμόρφωση. Πρόκειται για ψηφιακή γεννήτρια (DDS) με εύχρηστο μενού, που, σε συνδυασμό με την ευδιάκριτη LCD οθόνη, καθιστά τον χειρισμό πολύ εύκολο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η χρήση που μπορεί να βρει, όπως σε συστήματα τηλεπικοινωνιών (επί παραδείγματι σε σταθμούς εκπομπής ραδιοερασιτεχνών), στην μουσική (synthesizers), σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού που απαιτούν χρονισμό με μεγάλη ακρίβεια κ.ά.

 Σύστημα τηλεκατεύθυνσης αεροσκάφους με joystick:

DSC_0054Στον τομέα των συστημάτων UAV έχει επικρατήσει πλήρως στην αγορά η χρήση του κλασικού χειριστηρίου (add link), το οποίο, όμως, παρά τα πολλά πλεονεκτήματά του, απευθύνεται περισσότερο σε άτομα που προέρχονται από τον χώρο του αερομοντελισμού, καθώς η σωστή του χρήση απαιτεί μεγαλύτερη εξοικείωση. Το γεγονός αυτό μας έδωσε το έναυσμα να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο σύστημα τηλεκατεύθυνσης βασισμένο στην χρήση του joystick. Η χρήση του είναι αφενός απλούστερη από αυτήν του κλασικού χειριστηρίου, καθιστώντας την μετάβαση από εξομοιωτή υπολογιστή πολύ ευκολότερη, ενώ αφετέρου η τηλεκατεύθυνση ορισμένων τύπων UAV, όπως των αεροπλάνων, γίνεται έτσι πολύ απλούστερη και αποδοτικότερη.

 Σύστημα τηλεμετρίας/τηλεπικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων:

SAMSUNG CSCΣυχνά παρουσιάζεται η ανάγκη για ανταλλαγή δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, ενίοτε μεταξύ απομακρυσμένων ή/και δυσπρόσιτων σημείων. Στην MindCore έχουμε αναπτύξει ένα αμφίδρομο σύστημα τηλεπικοινωνίας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε να ενσωματωθεί και να αποτελέσει τμήμα κάποιου ευρύτερου συστήματος, χωρίς καμία χρέωση. Παραλλαγές του συστήματος αυτού υπάρχουν για διαφορετικές αποστάσεις: συστήματα χαμηλής ισχύος για αποστάσεις έως 100 m, μέτριας ισχύος για αποστάσεις έως 2 km και υψηλής ισχύος για αποστάσεις έως άνω των 30 km. Το σύστημα τηλεμετρίας/τηλεπικοινωνίας έχει δοκιμασθεί επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες, όπως σε πτήση με ερευνητικό μπαλόνι έως την στρατόσφαιρα.