Έρευνα & Ανάπτυξη

Η MindCore αναλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε όλο το εύρος των εφαρμογών του αυτοματισμού και Automation-toolsτων ηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων. Εξειδικευμένοι μηχανικοί αυτοματισμού επιδίδονται στην σύλληψη καινοτόμων ιδεών, στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την μελέτη τους, στην υλοποίηση των πρωτοτύπων, καθώς και στον περαιτέρω μικροσυντονισμό τους, ώστε να καταλήξουν τελικά στην παραγωγή.

Εκτός από δικές μας πρωτότυπες ιδέες, αναλαμβάνουμε την έρευνα και την πρωτοτυποποίηση και κατόπιν παραγγελίας. Οποιαδήποτε ιδέα ιδιώτη ή εταιρείας άπτεται του αυτοματισμού μπορεί να αναλυθεί και να μελετηθεί προσεκτικά από τους εξειδικευμένους ερευνητές μας, να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί στην μορφή πρωτοτύπου, το οποίο θα αξιολογηθεί για το αν πληροί τις προϋποθέσεις που ετέθησαν και, τέλος, να προχωρήσει στην παραγωγή .

Κάποια από τα πρωτότυπα προγράμματά μας, τα οποία πέρασαν από το στάδιο της σύλληψης της αρχικής ιδέας και του σχεδιασμού σε αυτό της ανάπτυξης, είναι και τα παρακάτω:

Ground Station Gaea:

3Είναι σταθμός εδάφους για έλεγχο των συστημάτων UAV της MindCore. Ο χειρισμός γίνεται με joystick και μέσω συστήματος μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται στα οχήματα. Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται  σύστημα τηλεμετρίας που δίνει πληροφορίες για τη θέση και τις γεωγραφικές συντεταγμένες που βρίσκεται και κινείται το σκάφος πάνω σε χάρτη. Επίσης απεικονίζονται τα όργανα πτήσεως και άλλες κρίσιμες για την πτήση παράμετροι όπως πληροφορίες για την κατανάλωση ισχύος τον χρόνο πτήσης και τον χρόνο που μπορεί να συνεχιστεί η πτήση. Το σύστημα χρησιμοποιεί δικές του μπαταρίες και υπάρχει ανεξάρτητη πηγή ενέργειας για τα κρίσιμα για την πτήση κυκλώματα που η διάρκειά της είναι πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα συστήματα. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η ακεραιότητα του σκάφους μας έστω και αν προκύψει και κάποια δυσλειτουργία σε κάποιο από τα δευτερεύοντα συστήματα. Το Ground Station GAEA είναι τελείως αυτόνομο και μπορεί να μεταφερθεί και να στηθεί σε οποιοδήποτε σημείο αφού μετατρέπεται σε βαλίτσα αλουμινίου και η μεταφορά του γίνεται πολύ εύκολη.

 Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς Με Χρήση Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους:

ProfileΤις τελευταίες δεκαετίες, οι πυρκαγιές αποτελούν μάστιγα για την χώρα μας, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με μεγάλες δασικές εκτάσεις να καταλήγουν παρανάλωμα του πυρός. Δυστυχώς, με το πέρασμα των ετών παρατηρείται έξαρση του φαινομένου, αντί για μείωση της έντασής του. Τα αίτια ενδέχεται να ποικίλουν (από απροσεξία εκδρομέων έως προσπάθεια καταπάτησης δασικών εκτάσεων ή ακόμη και στοχευμένη δολιοφθορά), όμως η κοινή συνισταμένη όλων των περιπτώσεων είναι η αδυναμία της πρόληψης ή, έστω, του έγκαιρου εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές λόγω των αντικειμενικών δυσχερειών, όπως οι τεράστιες εκτάσεις που πρέπει να επιτηρηθούν.

Η βέλτιστη μέθοδος επιτήρησης είναι από αέρος, όμως γρήγορα καθίσταται πολύ ενεργοβόρα και, κατ’ επέκταση, πολυδάπανη, εάν γίνεται με επανδρωμένα σκάφη. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος της MindCore είναι να συμβάλει καθοριστικά στην έγκαιρη ανίχνευση των εστιών φωτιάς με αποδοτικό, αλλά συνάμα και οικονομικό, τρόπο. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο στάδια.

Το πρώτο έχει ήδη περάσει με απόλυτη επιτυχία το στάδιο των δοκιμών και είναι έτοιμο προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές. Αποτελείται από πτήση και περιπολία UAV με δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων, με αποστολή εικόνας σε πραγματικό χρόνο για εκτίμηση από εμπειρογνώμονα ως προς την ύπαρξη ή μη κινδύνου. Με τον έγκαιρο εντοπισμό του παραμικρού ίχνους φωτιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα, κατασβένοντας την εστία της πυρκαγιάς πριν προλάβει να εξαπλωθεί και να τεθεί εκτός ελέγχου.

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη. Πρόκειται για την πλήρη αυτοματοποίηση του ήδη υπάρχοντος συστήματος UAV, με την προσθήκη ενσωματωμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, ικανού να εντοπίσει και το παραμικρό ίχνος πυρκαγιάς στον ορίζοντα και να αποστείλει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση με τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες της εστίας της πυρκαγιάς στον αρμόδιο σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, με την εξάλειψη της ανάγκης αποστολής εικόνας σε πραγματικό χρόνο (όπως συμβαίνει με την υπάρχουσα μορφή του συστήματος) και την επακόλουθη σημαντική μείωση του όγκου των μεταφερθέντων δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, θα μπορέσει να αυξηθεί σημαντικά και η εμβέλεια της πτήσης, παρέχοντας στο σύστημα την δυνατότητα επιτήρησης πολύ μεγαλύτερης επιφάνειας.